Allmänna Villkor


 

Villkor för användning

Välkommen till vår webbutik! www.sweetsncigars.se och dess medarbetare tillhandahåller sina tjänster till dig på följande villkor. Om du besöker eller shoppa på denna webbplats, accepterar du dessa villkor. Läs dem noggrant.

Integritet

Läs vår integritetspolicy, som också reglerar ditt besök på vår hemsida, för att förstå vår praxis.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du besöker www.sweetsncigars.se eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation vara skriftlig.

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, sammanställningar data och programvara, tillhör www.sweetsncigars.se eller dess innehållsleverantör och är skyddat av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats exklusiva egendom www.sweetsncigars.se, med upphovsrätt författarskap för denna samling av www.sweetsncigars.se, och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

VARUMÄRKEN

www.sweetsncigars.se varumärken m.m. får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är www.sweetsncigars.se´s, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar www.sweetsncigars.se. Alla andra varumärken som inte ägs av www.sweetsncigars.se eller dess dotterbolag som visas på denna webbplats ägs av deras respektive ägare, som får eller inte får vara ansluten, ansluten till eller sponsrade av www.sweetsncigars.se eller dess dotterbolag.

Tillstånd och tillgång till webbplatsen

www.sweetsncigars.se ger dig ett begränsat tillstånd för åtkomst och personlig användning av denna webbplats och inte för att ladda ner (annat än sidcachning) eller modifiera den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från www.sweetsncigars.se. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll: all insamling och användning av produkter, beskrivningar, eller priser: derivatinstrument användning av denna webbplats eller dess innehåll: någon nedladdning eller kopiering av kontouppgifter för förmån för en annan handlare: eller någon användning av data mining, robotar eller liknande verktyg för insamling och extraktion. Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande från www.sweetsncigars.se. Du får inte rama in eller använda inramning för att omsluta något varumärke, logotyp eller annan patentskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av www.sweetsncigars.se och våra medarbetare utan skriftligt medgivande. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" mittföretag namn eller varumärken utan skriftligt medgivande från www.sweetsncigars.se. All obehörig användning avslutar tillstånd eller licens som beviljats av www.sweetsncigars.se. Du beviljas en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till startsidan för mittföretag så länge länken inte skildra mittföretag, dess medarbetare, eller deras produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande ärendet. Du får inte använda någon www.sweetsncigars.se logotyp eller annan patentskyddad grafik eller varumärke som en del av länken utan skriftligt tillstånd.

Ditt medlemskonto

Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Om du är under 18 år kan du ej använda vår webbplats. www.sweetsncigars.se och deras samarbetspartners förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller ändra innehåll, eller annullera beställningar enligt eget gottfinnande.

RECENSIONER, KOMMENTARER, e-post och annat innehåll

Besökare får skriva recensioner, kommentarer och annat innehåll: och lägga fram förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotfullt, ärekränkande, inkräktande på privatlivet, intrång i immateriella rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part eller stötande och inte består av eller innehåller virus, politiska kampanjer, kommersiell värvning, kedjebrev, massutskick eller någon form av "spam". Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som en annan person fysisk eller juridisk, eller på annat sätt vilseleda om ursprunget av ett kort eller annat innehåll. www.sweetsncigars.se förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll, men inte regelbundet granska postat innehåll. Om du inte publicerar innehåll eller skicka in material, och om vi inte meddelar annat du ge www.sweetsncigars.se och dess medarbetare en icke-exklusiv, royalty-fri, evig, oåterkallelig, och helt licensfri rättighet att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera och visa sådant innehåll i hela världen i alla media. Du ger www.sweetsncigars.se och sina samarbetspartners och underlicenstagare rätten att använda det namn som du skickar i samband med ett sådant innehåll, om de vill. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som du postar: att innehållet är korrekt: att användandet av innehållet du tillhandahåller inte bryter mot denna policy och kommer inte orsaka skada på person fysisk eller juridisk: och att du ska hålla www.sweetsncigars.se eller dess samarbetspartners fri från alla fordringar som härrör från innehåll du tillhandahåller. www.sweetsncigars.se har rätt men inte skyldighet att övervaka och redigera eller ta bort någon aktivitet eller innehåll. www.sweetsncigars.se tar inget ansvar och tar inget ansvar för innehåll som lämnats av dig eller någon tredje part.

RISK FÖR FÖRLUST

Alla objekt som köps från www.sweetsncigars.se görs enligt en transport avtal. I klarspråk betyder det att risken för förlust och titel för sådana poster passera till dig på vår leverans till transportören.

PRODUKTBESKRIVNINGAR

www.sweetsncigars.se och dess medarbetare försöker vara så korrekt som möjligt. Däremot garanterar www.sweetsncigars.se inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på webbplatsen är korrekt, komplett, tillförlitlig, aktuell eller felfri. Om en produkt som erbjuds av www.sweetsncigars.se sig inte är så som beskrivs, är din enda gottgörelse att returnera den i oanvänt skick.

Garantifriskrivning och ANSVARSBEGRÄNSNING DENNA webbplats tillhandahålls av www.sweetsncigars.se I BEFINTLIGT SKICK "och" som tillgängligt SKICK. www.sweetsncigars.se LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, uttryckliga eller underförstådda, VAD GÄLLER driften av denna webbplats eller information, innehåll, material, ELLER PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS. DU UTTRYCKLIGEN ACCEPTERAR ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA SIDA ÄR PÅ EGEN RISK. I DEN MÅN TILLÅTER gällande lag avsäger mittföretag ALLA GARANTIER, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. www.sweetsncigars.se GARANTERAR INTE ATT DENNA SIDA, DESS servrar eller E-post som skickas från www.sweetsncigars.se ÄR VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. Mittföretag ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA SITE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKT, INDIREKT, STRAFFBARA OCH SKADOR. Vissa statliga LAGAR TILLÅTER INTE inskränkningar i underförstådda garantier ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, några eller alla AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAGEN eller inskränkningar kan INTE GÄLLER FÖR DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

LAG

Genom att besöka www.sweetsncigars.se accepterar du att lagarna i Sverige, utan hänsyn till principer för konflikter mellan lagar, kommer att styra dessa Användarvillkor och eventuell tvist av något slag som kan uppstå mellan dig och www.sweetsncigars.se eller dess intressebolag.

TVISTER

Alla tvister som på något sätt att ditt besök i www.sweetsncigars.se eller på produkter du köper via www.sweetsncigars.se skall överlämnas till konfidentiell skiljeförfarande i Sverige, förutom att i den mån du har på något sätt brutit mot eller hotade att bryta www.sweetsncigars.se immateriella rättigheter, www.sweetsncigars.se kan söka förbudsföreläggande eller annan vederbörlig gottgörelse i någon statlig domstol i Sverige, och du samtycker till exklusiv domsrätt i sådana domstolar. Skiljedom enligt detta avtal skall ske enligt de regler som då rådde i American Arbitration Association. Skiljemännen Avgörandet skall vara bindande och kan anges som en dom i någon behörig domstol. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, skall inget skiljedomsförfarande under detta avtal gick till en skiljenämnd som omfattar alla andra som omfattas av detta avtal, både genom klass skiljeförfarande eller på annat sätt.

Webbplatspolicy, ombyggnad, och enskilda

Läs våra andra policyområden, till exempel våra Frakt och Returer policys, som publiceras på denna webbplats. Denna policy styr också ditt besök på www.sweetsncigars.se. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar till vår webbplats, policys, och dessa Användarvillkor när som helst. Om något av dessa villkor skall anses ogiltigt, eller av någon anledning inte kan verkställas, skall detta villkor anses utelämnat och skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående villkor.

FRÅGOR:

Frågor angående våra Villkor Användning, integritetspolicy, eller annat policy relaterat material kan riktas åt vår support personal genom att klicka på "Kontakta oss" länken i sidomenyn. Eller så kan du maila oss på: info@sweetsncigars.se.


 

Klarna invoice & Part payment villkor

Länk till invoice villkor: https://online.klarna.com/villkor.yaws?eid=2&charge=5 *
Länk till konto information: https://online.klarna.com/account_se.yaws?eid=2 **
Länk till konto villkor: http://klarna.com/kontovillkor.pdf
Länk till mobile villkor: https://online.klarna.com/mobile_terms_se.yaws
länk till: http://www.klarna.com

Lägsta belopp att betala: 50 SEK/månad.

Din humidor på nätet www.cigaro.nu
www.cigaro.nu © 2022